Schipstal Mill

Transport

Heeft u dierlijke mest dat vervoerd moet worden op korte of lange afstand? Dan zijn wij van Schipstal Mill graag uw professionele partner. Dat geldt evenzeer voor het transporteren van andere vloeibare agrarische producten en vaste producten. Om dit mogelijk te maken beschikken we over een wagenpark met opleggers die zijn uitgerust met de meest moderne techniek.

Mesttransport

Voor het transport van drijfmest van uw varkens of rundvee beschikken wij over een goed uitgerust wagenpark van zeven tankopleggers met 36 kubieke meter inhoud. Op afroep of op basis van een contract halen wij hiermee uw drijfmest op en vervoeren dit naar bedrijven in gebieden met een mesttekort.

Onze mesttransportwagens zijn stuk-voor-stuk voorzien van een AGS/GPS routingsysteem en automatische monsterapparaten. Een aantal van deze transportwagens zijn uitgerust met een geijkte weeginstallatie en bemonsteringsapparatuur. Uiteraard weten onze chauffeurs hier deskundig mee om te gaan.

In de tekortgebieden waar wij uw varkens- en rundveemest naar toe brengen, beschikken wij ook over een aantal mestopslagen. Dit draagt er aan bij dat wij vraag en aanbod optimaal op elkaar kunnen afstemmen.  

Tanktransport

Niet alleen vervoeren wij uw drijfmest, want ook voor het transport van andere vloeibare stoffen kunt u bij ons terecht. Wij kennen de regels die hieraan zijn verbonden en transporteren veilig en efficiënt, in overeenstemming met de heersende protocollen. Uiteraard kunt u hierbij vertrouwen op het vakmanschap van onze medewerkers.

Walkingfloor transport

Omdat de behoefte aan vervoer van stapelbare mest en andere vaste grondstoffen stevig in de lift zit, hebben we het aantal wagens met walking floor de afgelopen jaren verdubbeld van twee naar vier. De wagens kunnen tot 92 kubieke meter aan materiaal vervoeren.

Wij vervoeren voor u graag de vaste fractie van uw mest, stro en graanproducten die gebruikt worden als brandstof voor biogasinstallaties. Deze brengen we naar een aantal vaste afnemers in Nederland, België en Duitsland.

Heeft u dierlijke mest dat vervoerd moet worden op korte of lange afstand? Dan zijn wij van Schipstal Mill graag uw professionele partner. Dat geldt evenzeer voor het transporteren van andere vloeibare agrarische producten en vaste producten. Om dit mogelijk te maken beschikken we over een wagenpark met opleggers die zijn uitgerust met de meest moderne techniek.

Mesttransport

Voor het transport van drijfmest van uw varkens of rundvee beschikken wij over een goed uitgerust wagenpark van zeven tankopleggers met 36 kubieke meter inhoud. Op afroep of op basis van een contract halen wij hiermee uw drijfmest op en vervoeren dit naar bedrijven in gebieden met een mesttekort.

Onze mesttransportwagens zijn stuk-voor-stuk voorzien van een AGS/GPS routingsysteem en automatische monsterapparaten. Een aantal van deze transportwagens zijn uitgerust met een geijkte weeginstallatie en bemonsteringsapparatuur. Uiteraard weten onze chauffeurs hier deskundig mee om te gaan.

In de tekortgebieden waar wij uw varkens- en rundveemest naar toe brengen, beschikken wij ook over een aantal mestopslagen. Dit draagt er aan bij dat wij vraag en aanbod optimaal op elkaar kunnen afstemmen.  

Tanktransport

Niet alleen vervoeren wij uw drijfmest, want ook voor het transport van andere vloeibare stoffen kunt u bij ons terecht. Wij kennen de regels die hieraan zijn verbonden en transporteren veilig en efficiënt, in overeenstemming met de heersende protocollen. Uiteraard kunt u hierbij vertrouwen op het vakmanschap van onze medewerkers.

Walkingfloor transport

Omdat de behoefte aan vervoer van stapelbare mest en andere vaste grondstoffen stevig in de lift zit, hebben we het aantal wagens met walking floor de afgelopen jaren verdubbeld van twee naar vier. De wagens kunnen tot 92 kubieke meter aan materiaal vervoeren.

Wij vervoeren voor u graag de vaste fractie van uw mest, stro en graanproducten die gebruikt worden als brandstof voor biogasinstallaties. Deze brengen we naar een aantal vaste afnemers in Nederland, België en Duitsland.