Schipstal Mill

Mestscheider

U weet dat sinds 1 januari 2014 de mestverwerkingsplicht geld. Omdat mestafzet op veel bedrijven een lastig verhaal is, hebben wij tien jaar geleden al de stap gezet om een mobiele mestscheider aan te schaffen. Varkens- en rundveehouders die het volume van hun mest willen reduceren, kunnen de mestscheider bij ons huren.

Als u kiest voor mestscheiding, haalt u veel meer rendement uit uw mest en u boekt milieuwinst. U hoeft minder mest af te voeren en u heeft minder opslagcapaciteit nodig. Wilt u weten hoeveel drijfmest u dient te verwerken om te voldoen aan de mestverwerkingsplicht, dan kunt u dat via een rekenprogramma (www.mestcheck.nl) bepalen.

Pieralisi mestscheider

Omdat de capaciteit en het scheidingsrendement van onze vorige mestscheider te beperkt was, hebben we een aantal jaar geleden een nieuwe verrijdbare installatie aangeschaft. De Pieralisi Mammoth, een centrifugescheider die bijzonder goed functioneert, scheidt uw mest in een dikke en dunne fractie. De capaciteit van onze Mammoth bedraagt 40 kuub per uur, oftewel 1000 kuub per dag. De stroomvoorziening van de installatie gebeurt via een aggregaat.

De dikke fractie brengen we naar afnemers/bewerkers in binnen- en buitenland zodat deze afvoer voldoet aan de mestverwerkingsplicht. Daarnaast is de dikke fractie een zeer dankbaar product voor het bodemleven. Op bouwland helpt het om het gehalte aan organische stof op te krikken. Ook zorgt het op bouwland voor meer structuur en een betere vochthuishouding. Het is een gevraagd pruduct voor vergistingsinstallaties, akkerbouwers en fruittelers. Ruindveehouders kunnen de dikke fractie ook prima gebruiken als vulling van de ligboxen.

De dunne fractie is zeer geschikt op het grasland. Omdat de minerale stikstof in deze fractie veel beter wordt benut (tot 85%) dan die in drijfmest (60%), is er minder kunstmest nodig als aanvulling. Het advies is wel om de dunne mest niet eerder als 15 maart uit te rijden.

Wilt u uw dikke fractie of dunne fractie buiten uw eigen bedrijf afzetten, dan kunt u hiervoor Mesthandel van Schipstal B.V. inschakelen.

U weet dat sinds 1 januari 2014 de mestverwerkingsplicht geld. Omdat mestafzet op veel bedrijven een lastig verhaal is, hebben wij tien jaar geleden al de stap gezet om een mobiele mestscheider aan te schaffen. Varkens- en rundveehouders die het volume van hun mest willen reduceren, kunnen de mestscheider bij ons huren.

Als u kiest voor mestscheiding, haalt u veel meer rendement uit uw mest en u boekt milieuwinst. U hoeft minder mest af te voeren en u heeft minder opslagcapaciteit nodig. Wilt u weten hoeveel drijfmest u dient te verwerken om te voldoen aan de mestverwerkingsplicht, dan kunt u dat via een rekenprogramma (www.mestcheck.nl) bepalen.

Pieralisi mestscheider

Omdat de capaciteit en het scheidingsrendement van onze vorige mestscheider te beperkt was, hebben we en aantal jaar geleden een nieuwe verrijdbare installatie aangeschaft. De Pieralisi Mammoth, een centrifugescheider die bijzonder goed functioneert, scheidt uw mest in een dikke en dunne fractie. De capaciteit van onze Mammoth bedraagt 40 kuub per uur, oftewel 1000 kuub per dag. De stroomvoorziening van de installatie gebeurt via een aggregaat.

De dikke fractie brengen we naar afnemers/bewerkers in binnen- en buitenland zodat deze afvoer voldoet aan de mestverwerkingsplicht. Daarnaast is de dikke fractie een zeer dankbaar product voor het bodemleven. Op bouwland helpt het om het gehalte aan organische stof op te krikken. Ook zorgt het op bouwland voor meer structuur en een betere vochthuishouding. Het is een gevraagd pruduct voor vergistingsinstallaties, akkerbouwers en fruittelers. Ruindveehouders kunnen de dikke fractie ook prima gebruiken als vulling van de ligboxen.

De dunne fractie is zeer geschikt op het grasland. Omdat de minerale stikstof in deze fractie veel beter wordt benut (tot 85%) dan die in drijfmest (60%), is er minder kunstmest nodig als aanvulling. Het advies is wel om de dunne mest niet eerder als 15 maart uit te rijden.

Wilt u uw dikke fractie of dunne fractie buiten uw eigen bedrijf afzetten, dan kunt u hiervoor Mesthandel van Schipstal B.V. inschakelen.