Schipstal Mill

Mesthandel

Als Schipstal Mill hebben wij al meer dan 30 jaar ervaring met de handel en het transport van mest. Sinds 1990 verhandelen en transporteren wij natte en droge mest. Wij beschikken over veel kennis, een uitgebreid netwerk en over de modernste transportmiddelen. En omdat we her en der in het land beschikken over mestopslagcapaciteit, zijn wij in staat het hele jaar door uw mest af te nemen. Wij houden ons overigens altijd aanbevolen als u opslagcapaciteit aan te bieden heeft. Wij richten ons vooral op de volgend mestsoorten:

 • varkensmest
 • rundermest
 • nertsenmest
 • kippenmest
 • geitenmest
 • betacal
 • Intermediair

Heeft u mest teveel of kunt u juist mest gebruiken?

Wij zijn erkend intermediair en helpen u graag. U kunt het hele jaar door bij ons terecht, zowel als u mest wilt afvoeren of als u op zoek bent naar mest. Wij halen de mest die u over heeft op en brengen deze naar akkerbouwers of veehouders met plaatsingsruimte en naar exploitanten van biogasinstallaties. Dat kan in Nederland zijn, maar ook in België of Duitsland.

Omdat wij het hele traject beheren heeft u van A tot Z te maken met één aanspreekpartner. Wilt u garanties voor de langere termijn, dan kunnen wij dat regelen via een afzetcontract. Uiteraard kunt u bij ons terecht met uw vragen en wij geven u graag advies over uw mestafvoer en mestaanvoer. Wilt u misschien meer weten over de toepassing van de mestwetgeving, bel (0485-451913/06-53529642) of mail (info@schipstalmill.nl) dan gerust en we zullen u zo goed mogelijk informeren.

Mestopslag en -aanwending

Omdat mest slechts in een deel van het teeltseizoen van gewassen kan worden aangewend, is het wenselijk dat deze voor kortere of langere tijd kan worden opgeslagen. Daarom hebben we als Schipstal Mill vanaf het begin veel aandacht besteed aan het organiseren van opslagcapaciteit. Verder treden wij op als tussenpersoon als u een loonwerker zoekt die u mest moet uitrijden.

Mestopslag

Verspreid over ons land hebben wij diverse eigen mestopslagen. In deze mestopslagen kunnen we indien gewenst mest op maat maken door verschillende mestsoorten e.d. samen te voegen. Hierdoor kunnen we akkerbouwers de gewenste mineralen in mest leveren.

Het grote voordeel hiervan is, dat we tijdens de periode dat er een uitrijdverbod geldt bij de veehouders mest op kunnen halen en dat deze aan het begin van de teeltseizoenen (voorjaar/nazomer) snel kan worden geleverd bij de akkerbouwers.

Voor de kleinschalige opslag, bijvoorbeeld als u mest op uw eigen land laat uitrijden, kunt u bij ons mestcontainers (40 kubieke meter) huren.

Mestaanwending

Naast het aan- en afvoeren van mest kunnen wij er ook voor zorgen dat de mest op zowel gras- als bouwland voor u wordt uitgereden. Wij beschikken over een reeks van adressen van loonwerkers die voor ons door het hele land mest uitrijden.

Als Schipstal Mill hebben wij al meer dan 30 jaar ervaring met de handel en het transport van mest. Sinds 1990 verhandelen en transporteren wij natte en droge mest. Wij beschikken over veel kennis, een uitgebreid netwerk en over de modernste transportmiddelen. En omdat we her en der in het land beschikken over mestopslagcapaciteit, zijn wij in staat het hele jaar door uw mest af te nemen. Wij houden ons overigens altijd aanbevolen als u opslagcapaciteit aan te bieden heeft. Wij richten ons vooral op de volgend mestsoorten:

 • varkensmest
 • rundermest
 • nertsenmest
 • kippenmest
 • geitenmest
 • betacal
 • Intermediair

Heeft u mest teveel of kunt u juist mest gebruiken?

Wij zijn erkend intermediair en helpen u graag. U kunt het hele jaar door bij ons terecht, zowel als u mest wilt afvoeren of als u op zoek bent naar mest. Wij halen de mest die u over heeft op en brengen deze naar akkerbouwers of veehouders met plaatsingsruimte en naar exploitanten van biogasinstallaties. Dat kan in Nederland zijn, maar ook in België of Duitsland.

Omdat wij het hele traject beheren heeft u van A tot Z te maken met één aanspreekpartner. Wilt u garanties voor de langere termijn, dan kunnen wij dat regelen via een afzetcontract. Uiteraard kunt u bij ons terecht met uw vragen en wij geven u graag advies over uw mestafvoer en mestaanvoer. Wilt u misschien meer weten over de toepassing van de mestwetgeving, bel (0485-451913/06-53529642) of mail (info@schipstalmill.nl) dan gerust en we zullen u zo goed mogelijk informeren.

Mestopslag en -aanwending

Omdat mest slechts in een deel van het teeltseizoen van gewassen kan worden aangewend, is het wenselijk dat deze voor kortere of langere tijd kan worden opgeslagen. Daarom hebben we als Schipstal Mill vanaf het begin veel aandacht besteed aan het organiseren van opslagcapaciteit. Verder treden wij op als tussenpersoon als u een loonwerker zoekt die u mest moet uitrijden.

Mestopslag

Verspreid over ons land hebben wij diverse eigen mestopslagen. In deze mestopslagen kunnen we indien gewenst mest op maat maken door verschillende mestsoorten e.d. samen te voegen. Hierdoor kunnen we akkerbouwers de gewenste mineralen in mest leveren.

Het grote voordeel hiervan is, dat we tijdens de periode dat er een uitrijdverbod geldt bij de veehouders mest op kunnen halen en dat deze aan het begin van de teeltseizoenen (voorjaar/nazomer) snel kan worden geleverd bij de akkerbouwers.

Voor de kleinschalige opslag, bijvoorbeeld als u mest op uw eigen land laat uitrijden, kunt u bij ons mestcontainers (40 kubieke meter) huren.

Mestaanwending

Naast het aan- en afvoeren van mest kunnen wij er ook voor zorgen dat de mest op zowel gras- als bouwland voor u wordt uitgereden. Wij beschikken over een reeks van adressen van loonwerkers die voor ons door het hele land mest uitrijden.