Mestopslag en -aanwending

Omdat mest slechts in een deel van het teeltseizoen van gewassen kan worden aangewend, is het wenselijk dat deze voor kortere of langere tijd kan worden opgeslagen. Daarom hebben we als Schipstal Mill vanaf het begin veel aandacht besteed aan het organiseren van opslagcapaciteit. Verder treden wij op als tussenpersoon als u een loonwerker zoekt die u mest moet uitrijden.

Mestopslag

Verspreid over ons land hebben wij diverse eigen mestopslagen. In deze mestopslagen kunnen we indien gewenst mest op maat maken door verschillende mestsoorten e.d. samen te voegen. Hierdoor kunnen we akkerbouwers de gewenste mineralen in mest leveren.

Het grote voordeel hiervan is, dat we tijdens de periode dat er een uitrijdverbod geldt bij de veehouders mest op kunnen halen en dat deze aan het begin van de teeltseizoenen (voorjaar/nazomer) snel kan worden geleverd bij de akkerbouwers.

Voor de kleinschalige opslag, bijvoorbeeld als u mest op uw eigen land laat uitrijden, kunt u bij ons mestcontainers (40 kubeke meter) huren.

Mestaanwending

Naast het aan- en afvoeren van mest kunnen wij er ook voor zorgen dat de mest op zowel gras- als bouwland voor u wordt uitgereden. Wij beschikken over een reeks van adressen van loonwerkers die voor ons door het hele land mest uitrijden.

 

mestcontainer            

Terug naar startpagina